Acción humanitaria

Visualització de contingut web

ACCIÓ HUMANITÀRIA

L'actuació prioritària de l'Ajuda Humanitària de la Comunitat Valenciana és contribuir a la lluita contra la vulnerabilitat extrema, especialment de la infància i la dona, així com de la població desplaçada i refugiada, per a açò es realitzaran accions que contribuïsquen a la millora de la capacitat i eficàcia de la resposta humanitària de la cooperació valenciana en coordinació amb l'estatal d'acord amb els principis de la Bona Donació Humanitària (GHD per Good Humanitarian Donorship), incorporant l'avaluació de projectes d'Ajuda Humanitària i la rendició de comptes de resultats sobre el realitzat.

CAHE: El Comitè Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària i té per objecte integrar sinergies i concentrar recursos per a millorar l'efectivitat de les ajudes que es presten.