Visualització de contingut web

Cooperació al desenvolupament

La Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, com a política pública, té com a objectiu essencial promoure el desenvolupament humà sostenible, equitatiu i incloent, mitjançant accions que contribuïsquen a l'eradicació de la pobresa, la desocupació, la desigualtat i l'exclusió social; l'augment permanent dels nivells educatiu, tècnic, científic i cultural; la disminució de les asimetries entre els països ; la cerca de la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic; sobre la base dels principis de solidaritat internacional, defensa i promoció dels drets humans, enfortiment de l'Estat de dret i la millora de la gobernanza, equitat de gènere mitjançant un enfocament estratègic que integre l'enfocament de gènere i l'enfocament basat en drets humans, transparència i rendició de comptes i els criteris d'apropiació, alineació, harmonització, gestió orientada a resultats i mútua responsabilitat, i compromesa amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides, el 27 de Setembre de 2015.